Λόγοι χρήσης βιολογικών προϊόντων

Τα βιολογικά τρόφιμα δεν είναι μύθος!

Γιατί Βιολογικά

Για ποιο λόγο να επιλέξω βιολογικά προϊόντα αντί συμβατικών;

Οι λόγοι χρήσης βιολογικών προϊόντων ποικίλουν: Έχουν αποδεδειγμένα θετική επίπτωση τόσο στην ανθρώπινη υγεία όσο και στο περιβάλλον. Η παραγωγή των βιολογικών προϊόντων στηρίζεται σε φυσικούς τρόπους, σε τεχνικές καλλιέργειας και στη χρήση εναλλακτικών μορφών προστασίας, στηρίζοντας παράλληλα τη διατήρηση της φυσικής ισορροπίας και τη γονιμότητα του εδάφους.

Τα βιολογικά τρόφιμα θεωρούνται περισσότερο ασφαλή από τα συμβατικά (μικρότερη συγκέντρωση νιτρωδών αλάτων, αγροχημικών, και απαγόρευση γενετικής τροποποίησης στα βιολογικά προϊόντα) και παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για τη διαβίωση και ανάπτυξη των παιδιών, απαλλαγμένα από τοξικούς παράγοντες.

Ορισμός των βιολογικών προϊόντων

Το βιολογικό προϊόν μεγαλώνει, αναπτύσσεται και επεξεργάζεται χωρίς τη χρήση συνθετικών λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων, εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων, αντιβιοτικών ή ορμονών. Μόνο οι αγρότες και οι παραγωγοί που παράγουν τρόφιμα σύμφωνα με τους κανονισμούς βιολογικών προϊόντων και πιστοποιούνται από έναν ανεξάρτητο οργανισμό, μπορούν να χαρακτηρίσουν τα προϊόντα τους ως «πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα». Ο όρος «συμβατικό» χαρακτηρίζει τη μη βιολογική αγροτική πρακτική.

Η σημασία του υγιούς χώματος

Οι αγρότες ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν χημικά λιπάσματα και παρασιτοκτόνα τα τελευταία 50 χρόνια με σκοπό να ενισχύσουν την παραγωγή της σοδειάς τους. Με τον καιρό, τα έντομα, τα ζιζάνια και οι ασθένειες των φυτών απόκτησαν αντοχή στα συγκεκριμένα παρασιτοκτόνα με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν νέα πιο δυνατά φυτοφάρμακα, με πολλαπλές εφαρμογές κατά τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξης των φυτών. Παρόλη την τεράστια αύξηση των παρασιτοκτόνων από το 1950, το ποσοστό απώλειας της σοδειάς από ζιζάνια παραμένει περίπου το ίδιο.

Σύμφωνα με το Διεθνές Ερευνητικό Ινστιτούτου Πολιτικής Τροφίμων (International Food Policy Research Institute http://www.ifpri.org/) αποδεικνύεται ότι το 40% του χώματος της παγκόσμιας καλλιεργούμενης έκτασης είναι σοβαρά μειωμένο λόγω της διάβρωσης (σαν αποτέλεσμα της συνεχόμενης καλλιέργειας των ίδιων προϊόντων), εξαντλημένο από θρεπτικά συστατικά (λόγω της χρήσης χημικών λιπασμάτων) και υφαλμυρωμένο (λόγω εναπόθεσης άλατος στο χώμα από υπερβολική άρδευση).

Τα καλά νέα είναι ότι οι οργανικές μέθοδοι καλλιέργειας, όπως οι εναλλασσόμενες σοδειές, η χρήση compost αντί για χημικά λιπάσματα και η προσεκτική άρδευση μπορούν να μειώσουν την καταστροφή και να αναδημιουργήσουν υγιές χώμα.

Λόγοι χρήσης βιολογικών προϊόντων:

  • Προστατεύουμε την υγεία μας καθώς και της οικογένειάς μας.
  • Δίνουμε το παράδειγμα στα παιδιά και μπορούν έτσι να αποκτήσουν μια διαφορετική φιλοσοφία ζωής, καθώς μαθαίνουν να καταναλώνουν θρεπτικές τροφές, με μεγαλύτερη περιβαλλοντική συνείδηση.
  • Διασφαλίζουμε την υγεία των εργαζομένων στη γεωργική παραγωγή.
  • Μειώνουμε το οικολογικό αποτύπωμα και συμπεριφερόμαστε φιλικά προς το περιβάλλον.
  • Εξασφαλίζουμε ένα ασφαλέστερο και υγιέστερο κόσμο για να ζήσουν οι μελλοντικές γενιές, καθώς στη βιολογική γεωργία δεν χρησιμοποιούνται επιβλαβείς χημικές ουσίες, άρα υπάρχει ελάχιστη ρύπανση του εδάφους, του αέρα και των υδάτων.

Tip: Τα βιολογικά τρόφιμα πρέπει να είναι πιστοποιημένα. Βρείτε την ειδική σήμανση που πρέπει να έχουν πάνω στη συσκευασία από αναγνωρισμένο εθνικό ή διεθνή φορέα.