Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ΒιοΑγρός

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εταιρίας

Για τον άνθρωπο

 • Προσφέρουμε τρόφιμα σε τακτική βάση σε άπορες οικογένειες.
 • Στηρίζουμε ορφανοτροφεία και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που στόχο έχουν την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των παιδιών.
 • Προσφέρουμε φυτά στο Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ».
 • Οργανώνουμε δράσεις αιμοδοσίας.
 • Είμαστε χορηγοί σε εκδηλώσεις σχολείων ενώ διοργανώνουμε τακτικά ενημερώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και τη σωστή διατροφή.
 • Εκπαιδεύουμε τη νέα γενιά. Κάθε χρόνο γίνονται στις εγκαταστάσεις μας περισσότερες από 20 επισκέψεις σχολείων στις οποίες τα παιδιά ενημερώνονται και ευαισθητοποιούνται σε θέματα περιβάλλοντος, διατροφής και συμπεριφοράς του πολίτη σε σχέση με τους φυσικούς πόρους.
 • Αγωνιζόμαστε για την προστασία των καταναλωτών από τη μάστιγα των μεταλλαγμένων προϊόντων διατροφής και διοργανώνουμε καμπάνιες ενημέρωσής τους για την απαγόρευση χρήσης νεονικοτινοειδών φυτοφαρμάκων που καταστρέφουν τον πληθυσμό των μελισσών.
 • Προσφέρουμε με αγάπη!

Για την ανθρωπότητα

H συνεχής προσπάθειά μας για την προστασία του περιβάλλοντος καθορίζει σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας μας. Στόχος μας είναι να δρούμε υπεύθυνα και με σεβασμό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, μέσω της προσαρμογής της επιχείρησής μας στις απαιτήσεις και τις ευκαιρίες μιας οικονομίας με μειωμένο όγκο σκουπιδιών και μειωμένη εκπομπή ρύπων και διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

Οι πρωτοβουλίες μας:

 • Δραστική μείωση του ανθρακικού μας αποτυπώματος με τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων, αντικαθιστώντας κάθε χρόνο την ηλεκτρική με την ηλιακή ενέργεια σε ποσοστό 90%.
 • Ορθολογική διαχείριση του συστήματος διανομών μας.
 • Αύξηση ανακυκλώσιμων υλικών και συσκευασιών.
 • Ανακύκλωση περισσότερο από 40 τόνους υλικών συσκευασίας ετησίως.

Όμως δεν σταματάμε εδώ. Σημασία για εμάς έχει η στροφή όλο και περισσότερων παραγωγών προς την ποιοτική και καλά οργανωμένη βιολογική γεωργία, πάντα με επίκεντρο τον καταναλωτή και το περιβάλλον. Έτσι κάθε χρόνο εκπαιδεύουμε και ενημερώνουμε δεκάδες παραγωγούς σε όλη την Ελλάδα με ομιλίες και διανομή υλικού.

Εργαζόμαστε με αγάπη για τον άνθρωπο και σεβασμό για το περιβάλλον!

Έρευνα bioagros

Έρευνα

 • Συνεργαζόμαστε με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμειο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) για την υλοποίηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων με στόχο την συνεχή ανάπτυξη του τομέα της βιολογικής γεωργίας.
 • Συνεργαζόμαστε με διάφορα ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού για τη μελέτη και αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων της βιολογικής παραγωγής.
 • Συμμετέχουμε στο Cluster της Αγροτεχνολογικής Εξαγωγικής Σύμπραξης ΑΜΚΕ και το ΕΚΕΤΑ (Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης) στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κεντρικής Μακεδονίας με σκοπό τη διενέργεια ερευνητικών έργων όπως εφαρμογή του συστήματος Blockchain, μελέτη δημιουργίας νέων καινοτόμων βιολειτουργικών τροφίμων, εφαρμογή νέων φιλικότερων προς το περιβάλλον υλικών συσκευασίας και άλλων projects.