Επίσκεψη στα Αγροκτήματα του ΒιοΑγρού

Επίσκεψη στα Αγροκτήματα του ΒιοΑγρού

 

Στο πλαίσιο ενημέρωσης περί βιολογικής καλλιέργειας και εφαρμογής της βιοτεχνολογίας σε αυτήν, 5 παραγωγοί από Λετονία, Λιθουανία, Μολδαβία, Σλοβακία και Πολωνία, καθώς και ο εμπορικός αντιπρόσωπος της Geenea, μιας εταιρείας βιοτεχνολογίας που εστιάζει στον κόσμο της γεωργίας, της υγείας και του περιβάλλοντος, είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τα κτήματα και τα θερμοκήπια του ΒιοΑγρού στην Κρύα Βρύση. Εκεί ξεναγήθηκαν και ενημερώθηκαν από τους υπεύθυνους για τις νέες εξελιγμένες τεχνικές βιολογικής καλλιέργειας καθώς και για τον τρόπο που θα μπορούσε να υποστηριχθεί η προστασία των φυτών με ωφέλιμους μύκητες.


Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21.05.2024 και προσέφερε γνώσεις στους επισκέπτες, συμβάλλοντας στην εφαρμογή βιώσιμων γεωργικών πρακτικών που διατηρούν ενεργά τα εδάφη και τα οικοσυστήματα.