Η ΒιοΑγρός αρωγός του ελληνικού πολιτισμού! Δωρεά στο Λαογραφικό Όμιλο της Χ.Α.Ν.Θ.

Η ΒιοΑγρός αρωγός του ελληνικού πολιτισμού! Δωρεά στο Λαογραφικό Όμιλο της Χ.Α.Ν.Θ.

Η ΒιοΑγρός πολύτιμος αρωγός στο σημαντικό έργο του Λαογραφικού Χορευτικού Ομίλου της Χ.Α.Ν.Θ. για τη διατήρηση και την προβολή της ελληνικής παράδοσης, με την προσφορά χρηματικής υποστήριξης, προκειμένου να ενισχυθεί η πλούσια ιματιοθήκη του Λαογραφικού Ομίλου με δύο ανδρικές παραδοσιακές φορεσιές της περιοχής Επισκοπής, πιστά αντίγραφα αυθεντικών. Οι φορεσιές θα τοποθετηθούν σε μία από τις τρεις προθήκες προβολής φορεσιών στην Αίθουσα Δράσης.

Η προσφορά αυτή της  ΒιοΑγρός αποδεικνύει στην πράξη, για μια ακόμη φορά, την ιδιαίτερη ευαισθησία που δείχνει η εταιρία σε θέματα κοινωνικής ευθύνης.